Научные публикации института

ФИЛЬТР


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ІТІ «БІОТЕХНІКА» НААН БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН: "ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ"

Одеса, 4–5 жовтня 2022 року

 Завантажити документ


ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БІОТЕХНІКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Головна наукова установа Національної академії аграрних наук України і Мінагрополітики України з напряму промислових біотехнологій виробництва і використання засобів біологізації землеробства.

"Биотехника 2022"


Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції
"50 років досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка"
(Одесса, 4-8 октября 2021 г.)

 


МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ (ОНЛАЙН) З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО РОКУ ЗДОРОВ’Я РОСЛИН – 2020

"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВАІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ"

збірник матеріалів  (Одеса, 10-11 вересня 2020 р.) / НААН України; ІТІ «Біотехніка» НААНУ. – 268 с.


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя Національної академії аграрних наук України – 2018

"БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН:ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ"

матеріали Міжнар.наук.- практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.)


 ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПAPATIВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ЯК ПІДГАЛУЗЬ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ

М.Д. МЕЛЬНИЧУК, В.М. БЕЛЬЧЕНКО, Б.М. ШЕЙКІН, В.С. ТАРГОНЯ, В.В.ОВЕРЧЕНКО, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, О. О. ПИЛИПЧУК.

    Наведено та обґрунтовано основні етапи створення культур комах в технічній ентомології виробництва бionpenapamiв захисту рослин як підгалузь агробіотехнології. Запропоновано напрямки подальшого розвитку національного виробництва ентомологічних npenapamiв захисту рослин.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРИХОГРАММЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

В.М. Бельченко, А.В. Лешишак, Е.П. Наголович

   Аннотация. Создан экспериментальный стенд, который позволяет проводить многофакторные эксперименты по изучению влияния факторов абиотической среды на жизнеспособность и активность энтомофага трихограммы. Конструкция и программное обеспечение экспериментального стенда позволяет использовать его для проведения исследований широкого спектра насекомых и клещей.


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

И.Н. Беспалов, В.М. Бельченко, А.В. Лешишак   

   Аннотация. Проведен сравнительный анализ существующих лабораторных, опытно-промышленных и промышленных технологий энтомологических производств средств защиты растений. На основе общности насекомых, разводимых в техноценозах, обоснованы и сформулированы основные принципы создания современных эффективных технологий промышленного разведения насекомых.