Напрями діяльності

 

  • Створення екологічно безпечних ресурсоощадних технологій та обладнання для виробництва ентомологічних засобів захисту рослин у відкритому ґрунті.
  • Розроблення технологій масового розведення та використання акароентомофагів для захисту рослин у закритому ґрунті.
  • Створення екологічно безпечних ресурсоощадних технологій та комплексів спеціального устатковання для промислового виробництва мікробіологічних препаратів захисту рослин та бактеріальних добрив.
  • Розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур на основі комплексного застосування біологічних препаратів для стимуляції їх продуктивності, стійкості, якості та використання при вирощуванні органічної продукції рослинництва.
  • Розроблення системи наукового забезпечення і супроводження розвитку промисловості АПК з виробництва засобів біологізації землеробства, підтримки родючості ґрунтів і охорони навколишнього середовища.
  • Розробка та випуск апаратно-програмних комплексів систем керування тепличними господарствами такими, що реалізують біологічні методи захисту рослин.
  • Комплексна модернізація та технічне переозброєння існуючого лабораторного обладнання з адаптацією для біотехнологічних потреб.
  • Розробка та випуск модельного ряду автоматизованих біокліматичних комплексів для виробництва ентомологічних та агробіотехнічних продуктів.
  • Керування ефективністю застосування біологічних засобів захисту рослин на великих відкритих площах.
  • Розробка безпровідних автоматизованих систем керування науковими експериментами та біотехнологічними процесами