Засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук України 

      21 вересня 2022 року на засіданні бюро Президії Національної академії аграрних наук України в.о. директора Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН Ходорчуком Василем Яковлевичем було зроблено наукову доповідь на тему: «Еколого-мікробіологічні аспекти підвищення родючості ґрунтів».


     Доповідачем було піднято і висвітлено актуальні і важливі для розвитку агропромислового комплексу України питання щодо наявного стану ґрунтів, негативного впливу воєнних дій, необхідності підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, науково-технічного забезпечення збільшення родючості ґрунтів тощо. Наведено передовий досвід вітчизняних та міжнародних наукових установ, щодо вирішення питань відтворення родючості ґрунтів, забезпечення високої якості вирощеної продукції та покращення екологічного стану довкілля. Відзначено внесок ІТІ «Біотехніка» у створення екологічно безпечних технологій, спрямованих в тому числі на відновлення родючості ґрунтів за рахунок підтримання корисної мікрофлори ґрунту, внесення додаткової органічної речовини та зниження загального рівня хімізації на основі використання мікробіологічних і ентомологічних препаратів та комплексних засобів біологізації.
     В процесі обговорення доповіді Президією НААН було відмічено, що збереження та відновлення родючості ґрунтів за рахунок впровадження екологічно безпечних технологій є важливим чинником ведення екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва.

     За підсумками дискусії запропоновано вжити заходи щодо розширення виробництва та впровадження мікробіологічних препаратів для захисту сільськогосподарських культур від шкодочинних об’єктів, деструкції органічних залишків, відновлення мікрофлори ґрунту. Подальшого розвитку потребує використання нових біодобрив на основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки м. Одеса при вирощуванні фундукових насаджень.