Інформація про результати проведення
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Аграрна наука: стан та перспективи розвитку»

 

     В Одеському державному аграрному університеті у м. Одеса 25 листопада 2022 р. було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку». Конференцію організовано Одеськім державним аграрним університетом (ОДАУ), Інженерно-технологічним інститутом «Біотехніка» НААН (ІТІ «Біотехніка» НААН), Одеським національним технологічним університетом (ОНТУ) та Одеською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН (ОДСДС ІКОСГ НААН).
     Конференцію відкривала Степанова Тетяна Юріївна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ОДАУ.  З вітальним словом виступили Наталя Миколаївна Поварова, проректор з наукової роботи Одеського національного технологічного університету, к.техн.н., доцент, Василь Яковлевич Ходорчук, в.о. директора Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН та Інна Миколаївна Когут, заст. директора з наукової роботи Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, к.с.-г.н., доцент.
     Після пленарного засідання, на якому з доповіддю «Біологізація землеробства як стратегічний напрям сталого розвитку України» виступив в.о. директора ІТІ «Біотехніка» НААН Ходорчук В.Я., було проведено засідання трьох секцій під керівництвом: проф. Щербакова В.Я., проф. Кривенко А.І., проф. Іщенко І.О.

     В рамках проведення конференції було розглянуто матеріали доповідей 13 науково-дослідних інститутів НААН та вищих навчальних закладів, а також 2 дослідних станцій НААН. Заслухано 8 доповідей науковців з 6 наукових установ. Від ІТІ «Біотехніка» НААН було подано 8 тез та заслухано 2 доповіді. Учасники конференції у своїх доповідях та дискусіях підіймали актуальні питання виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, проблеми у захисті рослин та підходи до їх вирішення, теоретичні та практичні аспекти вирощування плодово-ягідних культур та винограду.
     Також було проведено круглий стіл науковців та науково-педагогічних працівників ВНЗ на тему «Еколого-мікробіологічні аспекти підвищення родючості ґрунтів», в рамках якого було розглянуто вкрай важливі питання відновлення мікрофлори ґрунтів, збільшення родючості та зниження хімічного навантаження від використання хімічних пестицидів.

     Матеріали, розглянуті в рамках роботи конференції, на нашу думку, висвітлили наявний стан та актуальні питання аграрної науки, зокрема у області органічного землеробства та біологічного методу захисту рослин, тобто наукових інтересів ІТІ «Біотехніка» НААН

 

Додаткова інформація на сайті Одеського Державного Аграрного Університету :

https://osau.edu.ua/


 

Повний збірник конференції опубліковано на офіційному сайті ОДАУ

Завантажити: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Materialy-konferentsiyi-24-25.12.22.pdf