Ферментационный комплекс для производства бактериальных и грибных препаратов

 

Комплекс призначений для реалізації біотехнологічних процесів з використанням різних видів мікроорганізмів в умовах лабораторного і промислового напрацювання посівних культур та товарних партій мікробіопрепаратів в рідкій препаративній формі.

Комплекс складений з автоматизованих модулів приготування стерильних концентрованих поживних середовищ, стерильного повітря, стерильної і охолодженої води, модулів ферментації,

Основні технічні характеристики:

- загальна продуктивність комплексу – 420 дм3/цикл;
- тривалість циклу культивування – від 24 до 48 год. в залежності від виду препарату;
- питомі витрати на виробництво складають у середньому 0,25 кВт.год/дм3, що у три - п`ять разів менше, ніж на устаткованні існуючих технологій тієї ж продуктивності.
- сумарна потужність: 41,4 кВт;
- необхідна виробнича площа - 30 м2;

Вдосконалена система автоматизації комплексу здійснює регулювання та контролювання параметрів та показників технологічних процесів в автоматизованому та ручному режимах, дозволяє зменшити частку ручної праці на 70 %, дає можливість керувати циклом виробництва двом особам.

Технологічні характеристики ферментаційного комплексу дозволяють забезпечити одночасне напрацювання до шести видів мікроорганізмів з різним механізмом дії (Триходермін, Планриз, Бецимід, Бітоксибацилін, Гаупсин, Бактофіт) та проводити захисні заходи на площі більш 150 га. с/х культур.

рік виготовлення: 2015.